Konig USB2.0 PCI kontroler 4 portni

Konig USB2.0 PCI kontroler 4 portni
PCI sučelje
4 vanjska USB2.0 utora
1 unutarnji USB2.0 utor
Web cijena: 69,00 Kn
Cijena: 76,66 Kn
Šifra proiizvoda:187152